IMG_0426

กว่าจะมา “ถึงวันนี้”

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ บริษัทของเรา3คน NangFhaOnline

รู้ไหมกว่าจะมาถึงวันนี้ เราผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมาย
พวกเราสะสมการทำออนไลน์ การขายแบบมืออาชีพ
จนมาถึงวันนี้ เราเชื่อมั่นแล้วว่าเราทั้ง 3 คนจะสามารถ ที่จะปั้นธุรกิจ 
ปั้นแบรนด์ ให้คุณปังได้แน่นอน ขอบคุณทุกแรงเชียร์ แรงใจ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *